Rola państwa w gospodarce

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Podstawy makroekonomii - Skład opracowania: definicja makroekonomii, relacja między... [Liczba stron: 18]
Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza - W archiwum zip znajdują się 2... [Liczba stron: 27]Definicje:
Krańcowa użyteczność dochodu - Informuje, o ile wzrośnie użyteczność optymalnego koszyka, gdy dochód konsumenta wzrośnie o jednostkę.Coaching wspierający - Informuje, o ile wzrośnie użyteczność optymalnego koszyka, gdy dochód konsumenta wzrośnie o jednostkę. Stosowany gdy pracownik 'wciągnie się' w strukturę firmy. Coach jest osobą towarzyszącą w rozwoju w przypadku osób, które sprawdziły się na...Deficyt budżetowy - Informuje, o ile wzrośnie użyteczność optymalnego koszyka, gdy dochód konsumenta wzrośnie o jednostkę. Stosowany gdy pracownik 'wciągnie się' w strukturę firmy. Coach jest osobą towarzyszącą w rozwoju w przypadku osób, które sprawdziły się na Definiuje się najczęściej jako nadwyżkę wydatków nad dochodami danego budżetu, albo jako tę część wydatków budżetu, która nie znajduje pokrycia...Zarządzanie środkami pieniężnymi - Informuje, o ile wzrośnie użyteczność optymalnego koszyka, gdy dochód konsumenta wzrośnie o jednostkę. Stosowany gdy pracownik 'wciągnie się' w strukturę firmy. Coach jest osobą towarzyszącą w rozwoju w przypadku osób, które sprawdziły się na Definiuje się najczęściej jako nadwyżkę wydatków nad dochodami danego budżetu, albo jako tę część wydatków budżetu, która nie znajduje pokrycia Ma na celu: - przyśpieszenie dyspozycyjności wpływów gotówkowych, poprzez skrócenie czasu ich obiegu, - lokowanie przejściowych nadwyżek środków pieniężnych w sposób zapewniający...Poziome komunikowanie się - Informuje, o ile wzrośnie użyteczność optymalnego koszyka, gdy dochód konsumenta wzrośnie o jednostkę. Stosowany gdy pracownik 'wciągnie się' w strukturę firmy. Coach jest osobą towarzyszącą w rozwoju w przypadku osób, które sprawdziły się na Definiuje się najczęściej jako nadwyżkę wydatków nad dochodami danego budżetu, albo jako tę część wydatków budżetu, która nie znajduje pokrycia Ma na celu: - przyśpieszenie dyspozycyjności wpływów gotówkowych, poprzez skrócenie czasu ich obiegu, - lokowanie przejściowych nadwyżek środków pieniężnych w sposób zapewniający Komunikacja przepływająca w poziomie w ramach organizacji, obejmuje kolegów i osoby zajmujące równorzędne stanowiska w hierarchii organizacyjnej, może obejmować osoby...

Artykuł 8 na studia
Artykuł 9 przeczytany 668 razy
Artykuł 29 przeczytany 1201 razy


Kolejne tematy to:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Analiza strategiczna
Logistyka w przedsiębiorstwie
Badania ankietowe
Historia myśli ekonomicznej
Rachunkowość zadania
Historia gospodarcza
Franchising definicja
Szkoła klasyczna
Struktury organizacyjne
Oligopol