Ryzyko w działalności gospodarczej

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza ryzyka - referat - Skład pracy: definicja ryzyka, kryteria podziału... [Liczba stron: 16]
Ryzyko w zarządzaniu - referat - Skład pracy: przesłanki podejmowania decyzji, definicja... [Liczba stron: 10]Definicje:
Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'Donella - To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla całego przedsiębiorstwa...Ocena pracowników - błędy oceny - To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla całego przedsiębiorstwa To: - Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części - Tendencja centralna wystawianie wszystkim ocenianym (lub prawie) ocen...Rachunek zysków i strat - To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla całego przedsiębiorstwa To: - Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części - Tendencja centralna wystawianie wszystkim ocenianym (lub prawie) ocen Ocena wyniku finansowego wymaga uzupełnienia o wielkości strumieniowe, które są przedstawione w drugim podstawowym – obok bilansu – sprawozdaniu finansowym...Definicje badań marketingowych - To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla całego przedsiębiorstwa To: - Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części - Tendencja centralna wystawianie wszystkim ocenianym (lub prawie) ocen Ocena wyniku finansowego wymaga uzupełnienia o wielkości strumieniowe, które są przedstawione w drugim podstawowym – obok bilansu – sprawozdaniu finansowym M.in.: - wg Kotlera: systematyczne, planowe zbieranie i analizowanie oraz przekazywanie danych i informacji istotnych dla sytuacji rynkowej w jakiej znajduje...Procesy ciągłe - To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla całego przedsiębiorstwa To: - Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części - Tendencja centralna wystawianie wszystkim ocenianym (lub prawie) ocen Ocena wyniku finansowego wymaga uzupełnienia o wielkości strumieniowe, które są przedstawione w drugim podstawowym – obok bilansu – sprawozdaniu finansowym M.in.: - wg Kotlera: systematyczne, planowe zbieranie i analizowanie oraz przekazywanie danych i informacji istotnych dla sytuacji rynkowej w jakiej znajduje Trwale powiązane z urządzeniami produkcyjnymi, produkcja zazwyczaj zautomatyzowana 'sztucznymi układami', najczęściej przebiegają bez przerw w cyklu pracy trwającym 24 godziny...

Artykuł 13 Nowy
Artykuł 22 nagrodzony
Artykuł 32 przeczytany 766 razy


Kolejne tematy to:
Rodzaje klientów
Polityka społeczna ściąga
Ryzyko bankowe
Statystyka teoria
Infrastruktura definicja
Analiza wrażliwości
Majątek przedsiębiorstwa
Rodzaje tworzyw sztucznych
Wartość pieniądza w czasie
Budżet zadaniowy
Rachunek kosztów pełnych