Socjologia ściągi

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Podstawy socjologii - Definicje, zagadnienia, krótkie charakterystyki myślicieli (Platon,... [Liczba stron: 26]Definicje:
Grupowe decydowanie - Siły polityczne w podejmowaniu decyzji: koalicja - nieformalne sojusze grup połączonych dla osiągnięcia wspólnego celu, intuicja - wew. przekonanie o...Kultura organizacyjna - Siły polityczne w podejmowaniu decyzji: koalicja - nieformalne sojusze grup połączonych dla osiągnięcia wspólnego celu, intuicja - wew. przekonanie o Jest to osobowość konkretnego przedsiębiorstwa, która przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, ich sądach i postawach,...Macierz Ansoffa - Siły polityczne w podejmowaniu decyzji: koalicja - nieformalne sojusze grup połączonych dla osiągnięcia wspólnego celu, intuicja - wew. przekonanie o Jest to osobowość konkretnego przedsiębiorstwa, która przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, ich sądach i postawach, Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia rozwoju rynku - strategia dywersyfikacji Definicja zarządzania produkcją - Siły polityczne w podejmowaniu decyzji: koalicja - nieformalne sojusze grup połączonych dla osiągnięcia wspólnego celu, intuicja - wew. przekonanie o Jest to osobowość konkretnego przedsiębiorstwa, która przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, ich sądach i postawach, Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia rozwoju rynku - strategia dywersyfikacji Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu i wykorzystaniu poszczególnych jego czynników...Korzyści z wprowadzenia kodów kreskowych - Siły polityczne w podejmowaniu decyzji: koalicja - nieformalne sojusze grup połączonych dla osiągnięcia wspólnego celu, intuicja - wew. przekonanie o Jest to osobowość konkretnego przedsiębiorstwa, która przejawia się w zachowaniach i reakcjach jednostek i grup społecznych, ich sądach i postawach, Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia rozwoju rynku - strategia dywersyfikacji Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu i wykorzystaniu poszczególnych jego czynników To m.in.: - Możliwość uzyskiwania przez odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu - Przyspieszenie obrotu towarowego i zmniejszenie wydatków...Kolejne tematy to:
Makroekonomia testy
Teoria procesu
System pieniężno kredytowy
Statystyka opisowa wzory
Pierwsze prawo gossena
Istota marketingu
Podstawy mikroekonomii
Polityka finansowa
Definicja akcji
Analiza prospektywna
Rozwój miast w średniowieczu