Statystyka opisowa

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Statystyka opisowa - Teoretyczne omówienie zagadnień ze statystyki opisowej,... [Liczba stron: 14]Definicje:
Funkcje biznes planu - 2 podstwowe fukcje: FUNKCJA WEWNĘTRZNA Biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie...Funkcja produkcji Koopmansa-Leontiefa - 2 podstwowe fukcje: FUNKCJA WEWNĘTRZNA Biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie Jest przykładem niesubstytucyjnej funkcji produkcji. Jej konstrukcja opiera się na dwóch założeniach: a) nie jest możliwa substytucja czynników produkcji, b) nakłady czynników...Komunikacja pozawerbalna - 2 podstwowe fukcje: FUNKCJA WEWNĘTRZNA Biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie Jest przykładem niesubstytucyjnej funkcji produkcji. Jej konstrukcja opiera się na dwóch założeniach: a) nie jest możliwa substytucja czynników produkcji, b) nakłady czynników To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowa • często polega na...Deficyt budżetowy - 2 podstwowe fukcje: FUNKCJA WEWNĘTRZNA Biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie Jest przykładem niesubstytucyjnej funkcji produkcji. Jej konstrukcja opiera się na dwóch założeniach: a) nie jest możliwa substytucja czynników produkcji, b) nakłady czynników To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowa • często polega na Definiuje się najczęściej jako nadwyżkę wydatków nad dochodami danego budżetu, albo jako tę część wydatków budżetu, która nie znajduje pokrycia...Biznes plan - 2 podstwowe fukcje: FUNKCJA WEWNĘTRZNA Biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie Jest przykładem niesubstytucyjnej funkcji produkcji. Jej konstrukcja opiera się na dwóch założeniach: a) nie jest możliwa substytucja czynników produkcji, b) nakłady czynników To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia niż słownikowa • często polega na Definiuje się najczęściej jako nadwyżkę wydatków nad dochodami danego budżetu, albo jako tę część wydatków budżetu, która nie znajduje pokrycia Jest zestawieniem dokumentów - analiz i programów, w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji finansowej oraz danych historycznych zawarta jest...Kolejne tematy to:
Matematyka finansowa
Struktura organizacyjna firmy
Zadania z rachunkowości
Makroekonomia
Biznes plan gotowy
Znaczenie globalizacji gospodarki
Analiza ryzyka
Etyka prawnicza
Podstawy zarządzania
Mapa grup strategicznych
Logistyczna obsługa klienta