Statystyka teoria

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Estymacja przedziałowa - zadania i teoria - Skład opracowania: podstawowe definicje i wzory,... [Liczba stron: 10]Definicje:
Podział kredytów - Kredyty możemy podzielić m.in. na kredyty: - Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków bieżących - Obrotowe – dla firm...Funkcje planu marketingowego - Kredyty możemy podzielić m.in. na kredyty: - Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków bieżących - Obrotowe – dla firm To funkcja: 1. Strategiczna: - uporządkowanie i ukierunkowanie najważniejszych działań przedsiębiorstwa. 2. Informacyjna: - przekazywanie odpowiedniej informacji bankom, inwestorom, kierownictwu i pracownikom. 3. Motywacyjna: - zachęcanie...Koszty amortyzacji - Kredyty możemy podzielić m.in. na kredyty: - Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków bieżących - Obrotowe – dla firm To funkcja: 1. Strategiczna: - uporządkowanie i ukierunkowanie najważniejszych działań przedsiębiorstwa. 2. Informacyjna: - przekazywanie odpowiedniej informacji bankom, inwestorom, kierownictwu i pracownikom. 3. Motywacyjna: - zachęcanie Są składnikiem kosztów pośrednich, mają one charakter względnie stały. Przy danym potencjale wytwórczym zmieniają się skokowo przy oddaniu do eksploatacji...Dobra Giffena - Kredyty możemy podzielić m.in. na kredyty: - Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków bieżących - Obrotowe – dla firm To funkcja: 1. Strategiczna: - uporządkowanie i ukierunkowanie najważniejszych działań przedsiębiorstwa. 2. Informacyjna: - przekazywanie odpowiedniej informacji bankom, inwestorom, kierownictwu i pracownikom. 3. Motywacyjna: - zachęcanie Są składnikiem kosztów pośrednich, mają one charakter względnie stały. Przy danym potencjale wytwórczym zmieniają się skokowo przy oddaniu do eksploatacji Towar nazywamy towarem Giffena, jeżeli popyt na ten towar rośnie wraz ze wzrostem jego ceny.Cele analizy - Kredyty możemy podzielić m.in. na kredyty: - Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków bieżących - Obrotowe – dla firm To funkcja: 1. Strategiczna: - uporządkowanie i ukierunkowanie najważniejszych działań przedsiębiorstwa. 2. Informacyjna: - przekazywanie odpowiedniej informacji bankom, inwestorom, kierownictwu i pracownikom. 3. Motywacyjna: - zachęcanie Są składnikiem kosztów pośrednich, mają one charakter względnie stały. Przy danym potencjale wytwórczym zmieniają się skokowo przy oddaniu do eksploatacji Towar nazywamy towarem Giffena, jeżeli popyt na ten towar rośnie wraz ze wzrostem jego ceny. To: - sporządzanie charakterystyki liczbowej ilustrującej działalność przedsiębiorstwa oraz pozwalającej na ocenę uzyskiwanych wyników - wykrycie i ustalanie czynników mających wpływ na...

Artykuł 2 na topie
Artykuł 14 przeczytany 888 razy
Artykuł 32 przeczytany 1201 razy


Kolejne tematy to:
Infrastruktura definicja
Analiza wrażliwości
Majątek przedsiębiorstwa
Rodzaje tworzyw sztucznych
Wartość pieniądza w czasie
Budżet zadaniowy
Rachunek kosztów pełnych
Rodzaje motywacji
Statystyka ściąga
Podstawy ekonometrii
Analiza pionowa