Statystyka zadania

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Praktyczne podstawy statystyki - zagadnienia i zadania z rozwiązaniami - Opracowanie zawiera podstawowe zagadnienia ze statystyki,... [Liczba stron: 15]
Analiza szeregu szczegółowego - zadania ze statystyki z rozwiązaniami - Przykładowe zadanie ze statystyki dotyczące analizy... [Liczba stron: 7]
Estymacja przedziałowa - zadania i teoria - Skład opracowania: podstawowe definicje i wzory,... [Liczba stron: 10]
Podstawy statystyki - wykłady - Podstawowe zagadnienia i definicje ze statystyki:... [Liczba stron: 17]
Analiza czynnikowa - z przykładem zastosowania - Skład pracy: informacje wstępne o analizie... [Liczba stron: 12]Definicje:
Macierz Portera - Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji...Podział kredytów - Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji Kredyty możemy podzielić m.in. na kredyty: - Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków bieżących - Obrotowe – dla firm...Ocena pracowników - błędy oceny - Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji Kredyty możemy podzielić m.in. na kredyty: - Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków bieżących - Obrotowe – dla firm To: - Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części - Tendencja centralna wystawianie wszystkim ocenianym (lub prawie) ocen...Poziome komunikowanie się - Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji Kredyty możemy podzielić m.in. na kredyty: - Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków bieżących - Obrotowe – dla firm To: - Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części - Tendencja centralna wystawianie wszystkim ocenianym (lub prawie) ocen Komunikacja przepływająca w poziomie w ramach organizacji, obejmuje kolegów i osoby zajmujące równorzędne stanowiska w hierarchii organizacyjnej, może obejmować osoby...Korzyści - zalety coachingu - Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji Kredyty możemy podzielić m.in. na kredyty: - Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków bieżących - Obrotowe – dla firm To: - Efekt aureoli – przenoszenie oceny szczegółowej lub częściowej na pozostałe części - Tendencja centralna wystawianie wszystkim ocenianym (lub prawie) ocen Komunikacja przepływająca w poziomie w ramach organizacji, obejmuje kolegów i osoby zajmujące równorzędne stanowiska w hierarchii organizacyjnej, może obejmować osoby Coaching pozwala na: – wzmocnienie silnych stron pracownika – przerwanie barier w zachowaniach (np. strach przed przemawianiem) – osiągnięcie pełnego potencjału przez ciągłe...Kolejne tematy to:
Rodzaje spółek
Ryzyko kredytowe
Podstawy marketingu
Strategia marketingowa
Promocja definicja
Kierowanie
Statystyka opisowa
Matematyka finansowa
Struktura organizacyjna firmy
Zadania z rachunkowości
Makroekonomia