Strategia rozwoju firmy

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Plan marketingowy producenta napojów chłodzących - Skład planu marketingowego: streszczenie - główne... [Liczba stron: 55]
Marketing międzynarodowy - praca - Skład pracy: definicja marketingu globalnego, globalizacja,... [Liczba stron: 29]
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - korporacje transnarodowe - Skład pracy: przyczyny powstania i rozwoju... [Liczba stron: 25]
Strategie rozwoju firmy - Skład pracy: istota innowacji, jej efekty... [Liczba stron: 17]
Studium przypadku IBM - Studium przypadku strategii wykorzystanej przez IBM... [Liczba stron: 5]Definicje:
Biznes plan i jego typowa struktra - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala...Macierz Ansoffa - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia rozwoju rynku - strategia dywersyfikacji Marketing wyborczy - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia rozwoju rynku - strategia dywersyfikacji Stał się jednym z zasadniczych wymiarów w procesie rywalizacji politycznej, także w planowanej efektywnej i optymalnej kampanii wyborczej. Wpływa ona...Strategia agresywna (maxi-maxi) - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia rozwoju rynku - strategia dywersyfikacji Stał się jednym z zasadniczych wymiarów w procesie rywalizacji politycznej, także w planowanej efektywnej i optymalnej kampanii wyborczej. Wpływa ona Dla strategii agresywnej (maxi-maxi) proponuje się maksymalne wykorzystanie zależności pomiędzy silnymi stronami organizacji i szansami jakie daje otoczenie, czyli wykorzystanie...Strategia personelu - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia rozwoju rynku - strategia dywersyfikacji Stał się jednym z zasadniczych wymiarów w procesie rywalizacji politycznej, także w planowanej efektywnej i optymalnej kampanii wyborczej. Wpływa ona Dla strategii agresywnej (maxi-maxi) proponuje się maksymalne wykorzystanie zależności pomiędzy silnymi stronami organizacji i szansami jakie daje otoczenie, czyli wykorzystanie Proces tworzenia strategii rozwoju personelu czyli czynnika ludzkiego w firmie poprzedzony jest przeprowadzeniem analizy obecnych zasobów ludzkich w firmie, wyciągnięciu...Kolejne tematy to:
Techniki projekcyjne
Podstawy statystyki
Krzywa phillipsa
Pięć sił portera
Aktywa i pasywa
Statystyka wzory
Użyteczność całkowita
Wpływ reklamy
Kapitał obrotowy
Analiza space
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa