Style kierowania

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Wykłady z zarządzania i organizacji - Wykłady omawiają teoretyczne podstawy zarządzania i... [Liczba stron: 31]
Menedżer XXI wieku - Praca porusza następujące zagadnienia: ewolucja roli... [Liczba stron: 18]
Konflikt w organizacji - referat - Skład pracy: istota, rodzaje i definicja... [Liczba stron: 9]
Psychologia zarządzania - referat - Skład pracy: definicja kierowania (wraz ze... [Liczba stron: 24]
Style kierowania - Zawartość opracowania: czynniki wpływające na skuteczność... [Liczba stron: 8]Definicje:
Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'Donella - To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla całego przedsiębiorstwa...Kolejne tematy to:
Komunikacja społeczna
5 sił portera
Korporacje transnarodowe
Zarządzanie produkcją
Rekrutacja definicja
Przywództwo
Teorie motywacji
Konflikt
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie strategiczne
Rodzaje bezrobocia