Style kierowania

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Konflikt w organizacji - referat - Skład pracy: istota, rodzaje i definicja... [Liczba stron: 9]
Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady - Opracowanie omawia teoretyczne podstawy zarządzania: organizowanie,... [Liczba stron: 31]
Style kierowania - Zawartość opracowania: czynniki wpływające na skuteczność... [Liczba stron: 8]
Style kierowania i kierownicy - Opracowanie zawiera zbiór zagadnień i definicji:... [Liczba stron: 7]
Psychologia zarządzania - referat - Skład pracy: definicja kierowania (wraz ze... [Liczba stron: 24]Definicje:
Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'Donella - To: 1. Planowanie- postawienie celu, rozwinięcie przyszłych opcji działania, wyznaczanie celów ramowych, wytycznych, programów i sposobów postępowania dla całego przedsiębiorstwa...

Artykuł 0 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 32 przeczytany 668 razy
Artykuł 89 przeczytany 1201 razy


Kolejne tematy to:
Komunikacja społeczna
5 sił portera
Korporacje transnarodowe
Zarządzanie produkcją
Rekrutacja definicja
Przywództwo
Teorie motywacji
Konflikt
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie strategiczne
Rodzaje bezrobocia