System ean

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Podstawy logistyki - ponad 70 zagadnień z odpowiedziami - Całe opracowanie składa się z pytań... [Liczba stron: 14]
Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a... [Liczba stron: 7]Definicje:
Etyka zawodowa - Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektowania...Definicja marketingu wg Kotlera - Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektowania Philip Kotler: Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną...Klasyczny model podejmowania decyzji - Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektowania Philip Kotler: Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć właściwą decyzję służącą najlepiej organizacji....Centralizacja i decentralizacja - Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektowania Philip Kotler: Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć właściwą decyzję służącą najlepiej organizacji. Centralizacja to ograniczanie ról podwładnych w procesach decyzyjnych. Decentralizacja to zwiększenie ich roli. Decentralizacja pionowa - przekazywanie oficjalnych uprawnień w dół po...4P - Narzędzia marketingowe - Wyznacza ramy postępowania zgodnego z ogólnymi regułami przyjętymi przez środowisko zawodowe jako imperatywy postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektowania Philip Kotler: Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną Wobec sytuacji wymagającej decyzji managera powinien: uzyskać pełną informację, wyeliminować niepewność. Pozwoli mu to podjąć właściwą decyzję służącą najlepiej organizacji. Centralizacja to ograniczanie ról podwładnych w procesach decyzyjnych. Decentralizacja to zwiększenie ich roli. Decentralizacja pionowa - przekazywanie oficjalnych uprawnień w dół po Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach jest ona rozszerzana o dodatkowe...

Artykuł 7 Tylko do końca tygodnia
Artykuł 29 przeczytany 668 razy
Artykuł 30 przeczytany 766 razy


Kolejne tematy to:
Planowanie definicja
Istota prywatyzacji
Zarządzanie przez wartość
Teoria x
Rezerwa obowiązkowa
Charakterystyka systemu podatkowego
Autoprezentacja definicja
Strategia dywersyfikacji
Projekt statystyczny
Handel zagraniczny ściąga
Promocja jako narzędzie marketingu