System pieniężno kredytowy

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Kalkulator kredytowy (rat kredytu) w Excelu - Przykładowy kalkulator kredytowy (rat kredytu) przygotowany... [Liczba stron: 1]
Europejski system walutowy - Skład pracy: geneza i struktura Europejskiego... [Liczba stron: 12]
Wielki kryzys gospodarczy w Polsce w latach 1929 - 1935 - Skład pracy: początki kryzysu, skutki, przejawy,... [Liczba stron: 11]
Międzynarodowy system walutowy - referat - Skład pracy: definicja międzynarodowego systemu walutowego,... [Liczba stron: 8]
System motywacyjny w przedsiębiorstwie - Skład opracowania: pojęcie motywacji, motywacja zewnętrzna... [Liczba stron: 7]Definicje:
Biznes plan - Jest zestawieniem dokumentów - analiz i programów, w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji finansowej oraz danych historycznych zawarta jest...Definicja marketingu wg Kotlera - Jest zestawieniem dokumentów - analiz i programów, w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji finansowej oraz danych historycznych zawarta jest Philip Kotler: Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną...Coaching - Jest zestawieniem dokumentów - analiz i programów, w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji finansowej oraz danych historycznych zawarta jest Philip Kotler: Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną Czyli patronat. Ma służyć rozwojowi pracownika, ma kształt partnerstwa. Jest to wspólne ustalanie celów i sposobów wykonania pracy przez pracownika...Macierz A. D. Little - Jest zestawieniem dokumentów - analiz i programów, w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji finansowej oraz danych historycznych zawarta jest Philip Kotler: Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną Czyli patronat. Ma służyć rozwojowi pracownika, ma kształt partnerstwa. Jest to wspólne ustalanie celów i sposobów wykonania pracy przez pracownika Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału firmy BCG oraz macierz atrakcyjności...Adresaci planu marketingowego - Jest zestawieniem dokumentów - analiz i programów, w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji finansowej oraz danych historycznych zawarta jest Philip Kotler: Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną Czyli patronat. Ma służyć rozwojowi pracownika, ma kształt partnerstwa. Jest to wspólne ustalanie celów i sposobów wykonania pracy przez pracownika Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału firmy BCG oraz macierz atrakcyjności To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie kierownictwa do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. 2....

Artykuł 17 Nowy
Artykuł 21 przeczytany 766 razy
Artykuł 26 przeczytany 1201 razy


Kolejne tematy to:
Statystyka opisowa wzory
Pierwsze prawo gossena
Istota marketingu
Podstawy mikroekonomii
Polityka finansowa
Definicja akcji
Analiza prospektywna
Rozwój miast w średniowieczu
Próg rentowności zadania
Funkcja pieniądza
Shareholder value