Techniki projekcyjne

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza koniunktury i badanie rynku - Skład opracowania: definicja badań marketingowych, podział... [Liczba stron: 10]Definicje:
Metody skracania cyklu produkcji - To: 1. przez zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych technologii przygotowawczych i obróbkowych oraz przez udział wysoko wydajnych maszyn i urządzeń, 2. przez...Macierz A. D. Little - To: 1. przez zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych technologii przygotowawczych i obróbkowych oraz przez udział wysoko wydajnych maszyn i urządzeń, 2. przez Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału firmy BCG oraz macierz atrakcyjności...Zarządzanie wg Fayola - To: 1. przez zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych technologii przygotowawczych i obróbkowych oraz przez udział wysoko wydajnych maszyn i urządzeń, 2. przez Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału firmy BCG oraz macierz atrakcyjności Fayol jako pierwszy opisał proces zarządzania. Podzielił różne czynności w organizacji na grupy i nazwał je funkcjami: - Czynności rachunkowe - Handlowe Produkcyjne -...Rozkład chi – kwadrat - To: 1. przez zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych technologii przygotowawczych i obróbkowych oraz przez udział wysoko wydajnych maszyn i urządzeń, 2. przez Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału firmy BCG oraz macierz atrakcyjności Fayol jako pierwszy opisał proces zarządzania. Podzielił różne czynności w organizacji na grupy i nazwał je funkcjami: - Czynności rachunkowe - Handlowe Produkcyjne - Rozkładem chi – kwadrat o n stopniach swobody nazywamy rozkład zmiennej losowej, która jest sumą n niezależnych zmiennych losowych o...Hierarchia i podział władzy - To: 1. przez zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych technologii przygotowawczych i obróbkowych oraz przez udział wysoko wydajnych maszyn i urządzeń, 2. przez Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału firmy BCG oraz macierz atrakcyjności Fayol jako pierwszy opisał proces zarządzania. Podzielił różne czynności w organizacji na grupy i nazwał je funkcjami: - Czynności rachunkowe - Handlowe Produkcyjne - Rozkładem chi – kwadrat o n stopniach swobody nazywamy rozkład zmiennej losowej, która jest sumą n niezależnych zmiennych losowych o Cechy: • uprawnienia i odpowiedzialność • stopień autonomii (samodzielności i inicjatywa) • rozpiętość kierowania (liczba podwładnych podporządkowanych jednemu przełożonemu) • jedność rozkazodawstwa (każdy...Kolejne tematy to:
Podstawy statystyki
Krzywa phillipsa
Pięć sił portera
Aktywa i pasywa
Statystyka wzory
Użyteczność całkowita
Wpływ reklamy
Kapitał obrotowy
Analiza space
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
Analiza marketingowa