Usa po ii wojnie światowej

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Historia gospodarcza - zagadnienia - Skład opracowania: periodyzacja rozwoju gospodarczego świata... [Liczba stron: 45]
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin - Skład pracy: gmina jako podstawowa jednostka... [Liczba stron: 37]
Globalizacja - Skład pracy: definicja globalizacji i jej... [Liczba stron: 21]
Podstawy geografii ekonomicznej - Opracowanie omawia takie definicje i zagadnienia... [Liczba stron: 22]Definicje:
Model selekcji kandydatów - Zależnie od wymagań (w szczególności od możliwości) określenia obligatoryjnych cech charakteru minimalnego poziomu który trzeba spełnić stosuje się trzy...Marketing współczesny - Zależnie od wymagań (w szczególności od możliwości) określenia obligatoryjnych cech charakteru minimalnego poziomu który trzeba spełnić stosuje się trzy (dynamiczny, aktywny) ukształtował się po 1945 roku, koncentrował uwagę na potrzebach nabywcy, ilość wykorzystywanych środków jest większa oraz wykorzystywane są...Systemy wspomagania decyzji - Zależnie od wymagań (w szczególności od możliwości) określenia obligatoryjnych cech charakteru minimalnego poziomu który trzeba spełnić stosuje się trzy (dynamiczny, aktywny) ukształtował się po 1945 roku, koncentrował uwagę na potrzebach nabywcy, ilość wykorzystywanych środków jest większa oraz wykorzystywane są Obejmują tę część funkcjonowania systemów, która jest związana z koniecznością podejmowania decyzji. Często są to decyzje o bardzo wielu przesłankach...Feasibility study - Zależnie od wymagań (w szczególności od możliwości) określenia obligatoryjnych cech charakteru minimalnego poziomu który trzeba spełnić stosuje się trzy (dynamiczny, aktywny) ukształtował się po 1945 roku, koncentrował uwagę na potrzebach nabywcy, ilość wykorzystywanych środków jest większa oraz wykorzystywane są Obejmują tę część funkcjonowania systemów, która jest związana z koniecznością podejmowania decyzji. Często są to decyzje o bardzo wielu przesłankach Ostateczna wersja projektu - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji.Cele organizacji - Zależnie od wymagań (w szczególności od możliwości) określenia obligatoryjnych cech charakteru minimalnego poziomu który trzeba spełnić stosuje się trzy (dynamiczny, aktywny) ukształtował się po 1945 roku, koncentrował uwagę na potrzebach nabywcy, ilość wykorzystywanych środków jest większa oraz wykorzystywane są Obejmują tę część funkcjonowania systemów, która jest związana z koniecznością podejmowania decyzji. Często są to decyzje o bardzo wielu przesłankach Ostateczna wersja projektu - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji. To: - wysoki zysk - rozwijanie kluczowych cech konkurencyjności - budowanie organizacji uczącej się - dążenie do stworzenia mocnej społeczności organizacyjnejKolejne tematy to:
Równowaga budżetowa
Funkcje ubezpieczeń
Budżetowanie
Fayol
Deficyt budżetowy
Cena w marketingu
Wycena przedsiębiorstw
Zaopatrzenie w logistyce
Prognozowanie gospodarcze
Globalizacja gospodarki
Cele przedsiebiorstwa