Wycena przedsiębiorstwa

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Analiza marketingowa producenta kostki brukowej - Skład analizy: analiza makroekonomiczna, popytu, konkurencji,... [Liczba stron: 37]
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - Skład opracowania: istota analizy wskaźnikowej, płynność... [Liczba stron: 16]
Ekonomiczna wartość dodana - EVA - Skład pracy: definicja, idea i istota... [Liczba stron: 9]
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Skład pracy: definicja zarządzania wartością firmy,... [Liczba stron: 20]
Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa - Skład pracy: pojęcie i rodzaje papierów... [Liczba stron: 20]Definicje:
Wycena przedsiębiorstwa - Wycenę definiuje się najczęściej jako zespół procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości przedsiębiorstwa wg stanu na określony...

Kolejne tematy to:
Projekt inwestycyjny
Klasyfikacja kosztów
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Ekonomia
Rachunkowość finansowa
Metoda simplex
Proces produkcyjny
Dochody gminy
Badania rynkowe i marketingowe
Przedsiębiorstwo definicja
Statystyka wzory