Wykłady z socjologii

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Podstawy socjologii - Definicje, zagadnienia, krótkie charakterystyki myślicieli (Platon,... [Liczba stron: 26]
Socjologia pracy - opracowanie - Skład opracowania: definicja socjologii, zakres przedmiotowy... [Liczba stron: 10]Definicje:
Analiza TOWS - SWOT - Jest kolejną po analizie SWOT metodą oceniania pozycji organizacji w otoczeniu konkurencyjnym. Jest ona rozwinięciem analizy SWOT, która w sposób bardzo...Strategia konserwatywna (maxi-mini) - Jest kolejną po analizie SWOT metodą oceniania pozycji organizacji w otoczeniu konkurencyjnym. Jest ona rozwinięciem analizy SWOT, która w sposób bardzo Polega na wykorzystywaniu potencjału i silnych stron organizacji do zminimalizowania zagrożeń płynących z otoczenia. Działaniami takimi mogą być np.: selekcja...Główne cele badań marketingowych - Jest kolejną po analizie SWOT metodą oceniania pozycji organizacji w otoczeniu konkurencyjnym. Jest ona rozwinięciem analizy SWOT, która w sposób bardzo Polega na wykorzystywaniu potencjału i silnych stron organizacji do zminimalizowania zagrożeń płynących z otoczenia. Działaniami takimi mogą być np.: selekcja To: a) pomoc w zrozumieniu zjawisk (np. dlaczego maleje sprzedaż) – polega na opisaniu, analizowaniu, pomiarze, przewidywaniu popytu b) pomoc w decydowaniu...Zmienna losowa - Jest kolejną po analizie SWOT metodą oceniania pozycji organizacji w otoczeniu konkurencyjnym. Jest ona rozwinięciem analizy SWOT, która w sposób bardzo Polega na wykorzystywaniu potencjału i silnych stron organizacji do zminimalizowania zagrożeń płynących z otoczenia. Działaniami takimi mogą być np.: selekcja To: a) pomoc w zrozumieniu zjawisk (np. dlaczego maleje sprzedaż) – polega na opisaniu, analizowaniu, pomiarze, przewidywaniu popytu b) pomoc w decydowaniu Określenie intuicyjno-poglądowe: Wielkość, która w wyniku doświadczenia przyjmuje określoną wartość dopiero po zrealizowaniu doświadczenia, a nie dająca się przewidzieć przed jego...Motywacja negatywna - Jest kolejną po analizie SWOT metodą oceniania pozycji organizacji w otoczeniu konkurencyjnym. Jest ona rozwinięciem analizy SWOT, która w sposób bardzo Polega na wykorzystywaniu potencjału i silnych stron organizacji do zminimalizowania zagrożeń płynących z otoczenia. Działaniami takimi mogą być np.: selekcja To: a) pomoc w zrozumieniu zjawisk (np. dlaczego maleje sprzedaż) – polega na opisaniu, analizowaniu, pomiarze, przewidywaniu popytu b) pomoc w decydowaniu Określenie intuicyjno-poglądowe: Wielkość, która w wyniku doświadczenia przyjmuje określoną wartość dopiero po zrealizowaniu doświadczenia, a nie dająca się przewidzieć przed jego Jest to zagrożenie co człowiek osiągnie lub co mógłby osiągnąć (utrata pracy, przesunięcie z pracy) czyli motywacja przez zagrożenie. Prowadzi...

Artykuł 15 przeczytany 788 razy
Artykuł 29 przeczytany 766 razy
Artykuł 37 przeczytany 888 razy


Kolejne tematy to:
Co to jest produkcja
Koszty w logistyce
Promocja marketingowa
Biznes plan
Co to jest btl
Ekonomia podażowa
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
Funkcje finansów
Bezrobocie prace
Deficyt budżetowy polski
Transport definicja