Zarządzanie

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Podstawy zarządzania strategicznego - Skład opracowania: definicja zarządzania strategicznego, użytkownicy... [Liczba stron: 32]
TQM - praca - Skład pracy: kompleksowe zarządzanie jakością (Total... [Liczba stron: 24]
Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna,... [Liczba stron: 22]
Motywacja do pracy - referat - Skład pracy: definicja procesu motywacji, efekty... [Liczba stron: 6]
Etapy analizy strategicznej - W pracy tej omówiono pięć etapów... [Liczba stron: 9]Definicje:
Łańcuch dostaw - To: 1. Fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy zaś kończy u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu,...CRM - To: 1. Fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy zaś kończy u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu, Cechy: - Jest grupą strategii biznesowych mających na celu zwiększanie długoterminowej wartości rynkowej firmy poprzez maksymalne wykorzystywanie potencjału leżącego w relacji...Czym jest Lean Management - To: 1. Fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy zaś kończy u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu, Cechy: - Jest grupą strategii biznesowych mających na celu zwiększanie długoterminowej wartości rynkowej firmy poprzez maksymalne wykorzystywanie potencjału leżącego w relacji To zintegrowane zarządzanie zorientowane na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu tworzenia wartości. Celem jest stale rosnąca...Definicja zarządzania - To: 1. Fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy zaś kończy u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu, Cechy: - Jest grupą strategii biznesowych mających na celu zwiększanie długoterminowej wartości rynkowej firmy poprzez maksymalne wykorzystywanie potencjału leżącego w relacji To zintegrowane zarządzanie zorientowane na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu tworzenia wartości. Celem jest stale rosnąca (ang. Management) jest to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy sprawnie i skutecznie wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Sprawnie...Definicja zarządzania produkcją - To: 1. Fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy zaś kończy u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu, Cechy: - Jest grupą strategii biznesowych mających na celu zwiększanie długoterminowej wartości rynkowej firmy poprzez maksymalne wykorzystywanie potencjału leżącego w relacji To zintegrowane zarządzanie zorientowane na optymalizację struktury i efektów ekonomiczno-rynkowych w całym łańcuchu tworzenia wartości. Celem jest stale rosnąca (ang. Management) jest to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy sprawnie i skutecznie wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Sprawnie Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu i wykorzystaniu poszczególnych jego czynników...

Kolejne tematy to:
Gotowy biznes plan
Finanse publiczne
Mikroekonomia
Etyka w biznesie
Przedsiębiorstwo
Integracja europejska
Funkcje finansów publicznych
Style kierowania
Komunikacja społeczna
5 sił portera
Korporacje transnarodowe