Zarządzanie kadrami

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca - Skład pracy: definicja i cele zarządzania... [Liczba stron: 26]
Motywacja do pracy - Skład opracowania: znaczenie motywacji, zachowania organizacyjne,... [Liczba stron: 11]
Program skutecznego motywowania - Skład opracowania: znaczenie motywacji, wcześniejsze poglądy... [Liczba stron: 26]
Proces motywowania - referat - Skład pracy: teorie motywacji, koncepcja psychodynamiczna,... [Liczba stron: 12]
Podstawy zarządzania kadrami - Opracowanie to omawia: modele realizacji funkcji... [Liczba stron: 28]Definicje:
Historia (fazy) zarządzania kadrami - Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono nacisk na elementy płacowe. Próbowano...Udział właściciela w zarządzaniu kadrami - Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono nacisk na elementy płacowe. Próbowano Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru działalności itd. 1. Właściciel kierownik –...Zarządzanie czynnikiem ludzkim - Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono nacisk na elementy płacowe. Próbowano Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru działalności itd. 1. Właściciel kierownik – Odbywa się w 3 poziomach: - polityki – celem zarządzania kadrami jest wartości związanej z kadrami, ich usytuowanie w tej strukturze,...Kolejne tematy to:
Strategia dystrybucji
Wycena przedsiębiorstwa
Projekt inwestycyjny
Klasyfikacja kosztów
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Ekonomia
Rachunkowość finansowa
Metoda simplex
Proces produkcyjny
Dochody gminy
Badania rynkowe i marketingowe