Zarządzanie kadrami

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Program skutecznego motywowania - Skład opracowania: znaczenie motywacji, wcześniejsze poglądy... [Liczba stron: 26]
Motywacja pracowników - referat - Skład pracy: podstawowe informacje o motywacji,... [Liczba stron: 8]
Motywacja do pracy - referat - Skład pracy: definicja procesu motywacji, efekty... [Liczba stron: 6]
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka... [Liczba stron: 27]
Podstawy zarządzania kadrami - Opracowanie to omawia: modele realizacji funkcji... [Liczba stron: 28]Definicje:
Historia (fazy) zarządzania kadrami - Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono nacisk na elementy płacowe. Próbowano...Udział właściciela w zarządzaniu kadrami - Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono nacisk na elementy płacowe. Próbowano Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru działalności itd. 1. Właściciel kierownik –...Zarządzanie czynnikiem ludzkim - Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono nacisk na elementy płacowe. Próbowano Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru działalności itd. 1. Właściciel kierownik – Odbywa się w 3 poziomach: - polityki – celem zarządzania kadrami jest wartości związanej z kadrami, ich usytuowanie w tej strukturze,...

Artykuł 11 dla przyszłych biznesmenów
Artykuł 62 na studia
Artykuł 69 przeczytany 888 razy


Kolejne tematy to:
Strategia dystrybucji
Wycena przedsiębiorstwa
Projekt inwestycyjny
Klasyfikacja kosztów
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Ekonomia
Rachunkowość finansowa
Metoda simplex
Proces produkcyjny
Dochody gminy
Badania rynkowe i marketingowe