Zarządzanie logistyczne

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Podstawy logistyki - Opracowanie omawia podstawowe zagadnienia z dziedziny... [Liczba stron: 22]
Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - Praca omawia następujące zagadnienia: ERP (Enterprise... [Liczba stron: 17]
Łańcuch dostaw oraz wartość dodana w logistyce - Skład opracowania: zarządzanie łańcuchem ... [Liczba stron: 22]
Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji... [Liczba stron: 22]
Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z... [Liczba stron: 17]Definicje:
Warunki podejmowania decyzji - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich...Pochodna cząstkowa drugiego rzędu - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje)...Aspekty funkcjonowania marketingu - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje) To: 1) Rozpoznanie popytu polega zazwyczaj na prowadzeniu badań marketingowych, należy tu przede wszystkim przewidzieć i właściwie ocenić rozmiary popytu. 2) Stymulacja...Komunikacja w przedsiębiorstwie - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje) To: 1) Rozpoznanie popytu polega zazwyczaj na prowadzeniu badań marketingowych, należy tu przede wszystkim przewidzieć i właściwie ocenić rozmiary popytu. 2) Stymulacja to proces, w którym ludzie starają się dzielić swoimi koncepcjami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów. Proces ten: a) dotyczy ludzi, a zatem...Opór wobec zmian - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich Informuje, o ile (w przybliżeniu) zmieni się użyteczność krańcowa i-tego towaru, jeżeli ilość j-tego towaru w koszyku x wzrośnie (zmaleje) To: 1) Rozpoznanie popytu polega zazwyczaj na prowadzeniu badań marketingowych, należy tu przede wszystkim przewidzieć i właściwie ocenić rozmiary popytu. 2) Stymulacja to proces, w którym ludzie starają się dzielić swoimi koncepcjami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów. Proces ten: a) dotyczy ludzi, a zatem Przyczyny oporu wobec zmian: 1. Lęk przed nieznanym (pracownik, który nie wie co się stanie, boi się skutków zmian, jest zatem...Kolejne tematy to:
Analiza abc
7p
Psychologia reklamy
Logistyka ściąga
Ekonomia matematyczna
Lean management
Globalizacja definicja
Wynik finansowy
Zasady budżetowe
Unia europejska ściąga
Model du ponta