Zarządzanie produkcją

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Metoda ABC - Activity Based Costing - Skład pracy: ewolucja historyczna metod zarządzania,... [Liczba stron: 18]
Projekt strategii marketingowej firmy - Projekt strategii marketingowej firmy zajmującej się... [Liczba stron: 13]
Zarządzanie produkcją - zagadnienia - Skład opracowania: rodzaje przemysłowych procesów produkcyjnych,... [Liczba stron: 19]
Innowacje w produkcji - Skład opracowania: definicja innowacyjności, Joseph Schumpeter... [Liczba stron: 16]
Wykłady z zarządzania produkcją - Skład opracowania: definicja zarządzania produkcją, ujęcie... [Liczba stron: 20]Definicje:
Łańcuch dostaw - To: 1. Fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy zaś kończy u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu,...Definicja zarządzania produkcją - To: 1. Fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy zaś kończy u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu, Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu i wykorzystaniu poszczególnych jego czynników...Korzyści z wprowadzenia kodów kreskowych - To: 1. Fizyczna sieć, która zaczyna się u dostawcy zaś kończy u ostatecznego klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu, Zarządzanie produkcją: - jest to forma doskonalenia procesu produkcyjnego w systemie produkcyjnym, oparta na optymalnym powiązaniu i wykorzystaniu poszczególnych jego czynników To m.in.: - Możliwość uzyskiwania przez odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu - Przyspieszenie obrotu towarowego i zmniejszenie wydatków...

Kolejne tematy to:
Rekrutacja definicja
Przywództwo
Teorie motywacji
Konflikt
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie strategiczne
Rodzaje bezrobocia
Gotowe biznes plany
Podstawy rachunkowości
Budżet gminy
Rodzaje kredytów