Zarządzanie zasobami ludzkimi

Gotowe referaty, opracowania, projekty:
Program skutecznego motywowania - Skład opracowania: znaczenie motywacji, wcześniejsze poglądy... [Liczba stron: 26]
Motywacja pracowników - referat - Skład pracy: podstawowe informacje o motywacji,... [Liczba stron: 8]
Motywacja do pracy - referat - Skład pracy: definicja procesu motywacji, efekty... [Liczba stron: 6]
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka... [Liczba stron: 27]
Podstawy zarządzania kadrami - Opracowanie to omawia: modele realizacji funkcji... [Liczba stron: 28]Definicje:
Warunki podejmowania decyzji - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich...Krańcową produktywność - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich Krańcową produktywność i-tego czynnika pokazuje, o ile wzrośnie produkcja, gdy nakład i-tego czynnika wzrośnie o jednostkę, a nakłady pozostałych czynników...Niche marketing - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich Krańcową produktywność i-tego czynnika pokazuje, o ile wzrośnie produkcja, gdy nakład i-tego czynnika wzrośnie o jednostkę, a nakłady pozostałych czynników Przedsiębiorstwo wykazuje wysoki stopień determinacji w dążeniach do zajmowania mocnej pozycji rynkowej w pojedynczych segmentach lub niszach rynkowych, przygotowując specjalną...Funkcje kanałów dystrybucji - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich Krańcową produktywność i-tego czynnika pokazuje, o ile wzrośnie produkcja, gdy nakład i-tego czynnika wzrośnie o jednostkę, a nakłady pozostałych czynników Przedsiębiorstwo wykazuje wysoki stopień determinacji w dążeniach do zajmowania mocnej pozycji rynkowej w pojedynczych segmentach lub niszach rynkowych, przygotowując specjalną To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów - negocjacyjna: w...Zasada ciągłości - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich Krańcową produktywność i-tego czynnika pokazuje, o ile wzrośnie produkcja, gdy nakład i-tego czynnika wzrośnie o jednostkę, a nakłady pozostałych czynników Przedsiębiorstwo wykazuje wysoki stopień determinacji w dążeniach do zajmowania mocnej pozycji rynkowej w pojedynczych segmentach lub niszach rynkowych, przygotowując specjalną To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów - negocjacyjna: w Nakazuje eliminowanie z procesu produkcyjnego wszelkich przerw wpływających niekorzystnie na kształtowanie się parametrów produkcyjno – organizacyjnych i ekonomicznych.

Artykuł 1 Tylko do końca tygodnia
Artykuł 41 na studia
Artykuł 89 na topie


Kolejne tematy to:
Globalizacja
Przykładowy biznes plan
Analiza finansowa
Motywacja
Negocjacje
Struktura organizacyjna
Model ekonometryczny
Analiza swot
Podstawy finansów wykłady
Ankieta definicja
Zarządzanie